Hetast just nu!

18 juli, 2012

Nya Slussen i Stockholm

Nuvarande slussen invigdes 1945

Slussen sjunker år för år eftersom pålningen i grundläggningen var ett tekniskt misslyckande. Problem med bärighet, vittrande betong och armering som rostar gör att Slussen måste rivas och byggas upp från grunden igen.

Viktigt knytpunkt
Slussen är en av Stockholms viktigaste knytpunkter, därför ska man göra det till en mötesplats i världsklass. Framtidens Slussen blir en effektiv och trygg knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det ska också bli en av Stockholms mest attraktiva mötesplatser med parkliv, nöjen och kultur, restauranger och caféer.

Bättre framkomlighet
Cyklister får det lättare att ta sig fram, fotgängare får nya bättre promenadstråk och möjlighet att promenera längs kajerna. Hissar, rulltrappor och ramper gör det smidigt för alla att ta sig fram. Det blir även smidigt att byta mellan tunnelbana, Nacka-Värmdöbussarna, Saltsjöbanan och innerstadsbussar. Det kommer också att finnas möjlighet att bedriva båtburen kollektivtrafik från Slussen.

Justering av vattennivån
Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas också risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från Mälaren.

Invigning 2020
2013 påbörjas tidiga arbeten som ledningsomläggningar. 2014 börjar de stora arbetena när de östra delarna av Slussen rivs och den nya huvudbron börjar byggas. Då startar också bygget av den nya bussterminalen som är klar 2018. 2017 inleds arbetet med de västra delarna. Genom att dela upp projektet i två etapper underlättas trafikflödena. Kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafik kommer att prioriteras. 2020 är tänkt att allt ska stå färdigt.

Se YouTub-klippet för en mer information och illustrationer.

vision.stockholm.se

Inga kommentarer: