Hetast just nu!

05 september, 2012

Nya Sollidenscenen på Skansen

Tre gånger så stor som dagens scen

Skansen satsar på att göra om Sollidenscenen till Europas bästa utomhusscen. Tre gånger större och ett nytt tak i fartygsplåt. "Snäckan" som scenen idag består av och är från 1938 och kommer att bevaras och restaureras.

Färdigt till nationaldagen
Den nya scenen kommer att kosta 45 miljoner kronor och skall invigas lagom till nationaldagen den 6:e juni 2013. Arbetet har redan startat och man är i full gång med att riva scenen, sedan skal marken runomkring (publikområdet) asfalteras och täckas av markerade stenbelagda ytor samt långa låga trappor.

Man löser tidigare problem
Ett problem tidigare har varit att marken är ganska plan och det är väldigt svårt att se scenen bak i klungan, detta kommer som jag förstår det nu att ordnas med hjälp av dessa långa och låga trappsteg, vilket ger en nivåskillnad som hjälper publiken att se över dem som står framför. Om man även kommer att ta bort dessa ekar som också skymmer sikten går inte att utläsa, men det känns som ett 50/50 läge då ekar oftast är väldigt väldigt gamla och något man inte brukar vilja såga ner.

Fler byggnader utöver den nya scenen
Även så kommer man att bygga en ny byggnad för kontrollen av scentekniken som placerar mittemot scenen nära Sollidens restaurang. Byggnaden får välvt tak och väggar, klädda i koppar. Dessutom bygger man två nya byggnader på ömse sidor av scenen med artistloger och teknikförråd. De får en massiv trästomme med ekpanel.


NCC Construction står för bygget. Tengbom arkitekter har utformat scenen. Markytorna utformas av Topia Landskapsarkitekter. Tyréns har projekterat arbetet. Det nya taket är framtaget med hjälp av FKAB i Uddevalla.

Inga kommentarer: