Hetast just nu!

22 augusti, 2012

Segelfartyget Terra Nova upptäckt

Låg på havsbotten utanför Grönlands

Det var för ett sekel sedan fartyget kolliderade med ett isberg och förliste. Det var för en månad sedan som USA-företaget Schmidt Ocean Institutes flaggskepp ”Falkor” hittade något på botten när de testade sin sonarutrustning. Ett föremål på 300 meter djup som uppmätte 60 meter syndes på skärmen, och direkt misstänkte man att det var det förlista fartyget "Terra Nova" som man visste skulle ligga någonstans i området. Efter att ha skickat ner en robotubåt för att undersöka föremålet kunde man fastställa att det man trodde var sant.

Historien om Terra Nova i korthet
Det var 1912 som Robert Scott och hans expeditionsmedlemmar mötte döden då man hade som mål att nå Sydpolen före norrmannen Roald Amundsen. Men Amundsen hann dit först, hela 33 dagar innan. När Scott och hand 4 mannar sedan skulle ta sig tillbaka till fartyg dog dem av den bitande kylan och bristen på mat. Besättningen som dröjt kvar på fartyget fick segla hemåt utan sina kamrater. Fartyget återvände sedan till Storbritannien och såldes sedan för att användas för säljakt vid Newfoundland. Sedan under andra världskriget användes Terra Nova till att frakta varor och förnödenheter, men försliste sedan den 13 september 1943 när det kolliderade med ett isberg.

Man tror inte att det kommer gå att bärga fartyget som sjösattes 1984 då det är svårt skadat efter kollisionen plus att kustbevakningen besköt fartyget med sina kanoner för att det skulle sjunka direkt och inte vara ivägen för annan fartygstrafik på havet.

Inga kommentarer: