Hetast just nu!

08 juni, 2010

Nya Karolinska Solna


Bygget av det nya universitetssjukhuset i Solna, Stockholm har påbörjats.

Det är det andra stora projektet som nu pågår i Stadsdelen Solna i Stockholm. I december 2009 började man bygget av Arenastaden, där Skandinaviens största och en av Europas mest moderna multifunktionella arena skall byggas. Därtill byggs det hotell, bostäder, kontor och Scandinaviens största galleria.
Det kommer att bli en arbetsplats åt cirka 6 000 personer samt 1 000 forskare och studenter. Nya Karolinska Solna ska vid invigningen 2015 (helt färdigställt 2017) bli ett hypermodernt sjukhus med fokus på högspecialiserad vård och utbildning av stor omfattning och högsta kvalitet. Satsningen på ett nytt universitetssjukhus är också en satsning på visionen att göra Stockholm till världens främsta region inom Life Science 2025.
 
Det nya universitetssjukhuset skapas för att kunna möta framtidens krav på sjukvården – med effektiva vårdflöden, ökat fokus på patienten och högre patientsäkerhet med enkelrum för inneliggande patienter för att t ex förhindra smittspridning. Nya Karolinska ska kunna leverera en sjukvård av världsklass till de svårast sjuka patienterna.

Nya Karolinska Solna planeras för att bli mer koncentrerat på högspecialiserad vård än vid dagens Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Nya Karolinska Solna planeras för totalt 600 slutenvårdsplatser (varav ca 400 enskilda vårdrum) samt 100 dagvårdsplatser och 100 patienthotellplatser, totalt alltså 800 sängar.

Bygget är planerat att kosta smått otroliga 14,1 miljarder kronor, vilket kan jämföras med hela Arenastaden i Solna som ett är beräknat landa på runt 17 miljarder.


Fler bilder på "läs mer"


nyakarolinskasolna.se

Inga kommentarer: