Hetast just nu!

04 juni, 2010

Kustbevakningen - Nya fartyg


Igår kl 15:30 välkomnades Kustbevakningens nyaste fartyg, KBV 003 AMFITRITE, till Sverige och den blivande hemmahamnen Karlskrona. Med eskort av flera kustbevakningsfartyg och i strålande solsken la hon in till i Handelshamnen i Karlskrona. Flera hundra inbjudna gäster, som bl.a. representerade samverkande myndigheter, kollegor och familjer, tog emot på kajen.


KBV 003 AMFITRITE är det tredje av samma typ att levereras i år till Sverige.
Nu är samtliga tre kombinationsfartyg i serien KBV 001-003 färdigbyggda och har lämnat Damen Shipyards varv i Galati. De tre fartygen ska kunna ta hand om större volymer olja, nödbogsera och släcka bränder till sjöss. KBV 003 är dessutom specialanpassat för att kunna assistera vid kemikalieolyckor till sjöss. Något sådant fartyg har inte funnits i Sverige tidigare.


KBV 001 POSEIDON i Göteborg
KBV 001 anlände till hemmahamnen Göteborg i juli 2009. Den 21 augusti döptes hon till sitt fullständiga namn KBV 001 POSEIDON. KBV 001 används nu i operativ tjänst på västkusten.

KBV 002 TRITON i Visby
KBV 002 anlände till den tillfälliga hemmahamnen Visby den 21 januari 2010. Hemmahamn är egentligen Slite men där används kajerna för projektet Nordstream så KBV 002 kommer att baseras i Visby i några år. Den 15 februari döptes hon om till KBV 002 TRITON. KBV 002 används nu i operativ tjänst.

KBV 003 AMFITRITE i Karlskrona
Det tredje fartyget sjösattes i maj 2009. Sedan dess har utrustning installerats och driftsatts ombord. Provturer för KBV 003 AMFITRITE har genomförts och leverans till hemmahamnen Karlskrona påbörjades den 8 maj 2010. KBV 003 AMFITRITE beräknas komma till Karlskrona den 3 juni 2010.

kustbevakningen.se

•Längd över allt 81.2 m
•Bredd 16 m
•Djupgående normalt 5.5 m
•Djupgående fullt lastad 6,5 m
•Deplacement normalt 3 800 ton
•Deplacement fullt lastad 4 900 ton
•Fart, max 16 knop
•Dragkraft 100 ton
•Besättning normalt 12-15 personer
•Besättning maximalt 44 personer

Fartygens uppgifter liknar mycket de för övriga utsjöbevakare och kombinationsfartyg, men det mesta med bättre prestanda och kapacitet. Framför allt är bogserkapaciteten 100 ton vilket skall räcka för att fånga och hålla ett tankfartyg på 150.000 ton i storm. Förmågan till miljöskydd, oljeupptagning och lagring ombord är stor.


Andra egenskaper som kan nämnas är:

•Sveparmar med fasta skimmer på bägge sidor liksom lösa skimmers hanterade med kran.
•Tre båtar: En arbetsbåt och två MOB-båtar, den ena cirka sju meter och den andra cirka 10 meter.
•Fyra kranar: En stor kran akter med utligg 20 meter med 7.5 ton last och max lyfthöjd 25 meter, två arbetskranar på akterdäck samt en proviantkran på fördäck.
•Förutom förtöjningsspel med nockar och kapstans en bogserwinch för 100 ton dragkraft med 1000 meter wire, en tugger winch på 15 ton med 300 meter wire och en messenger winch på 20 ton med 400 meter wire.
•Nautisk utrustning och sambandsutrustning till normal, hög kustbevakningsstandard.
•Automatisk dynamisk positionering och med sina thrustrar akter och för mycket god manöverförmåga.
•Vatten- och skumkanoner för extern brandbekämpning.
•Ett stort räddningsnät.
•God plats för placering och hantering av last på akterdäck.
•Separat ledningscentral för räddningsoperationer.
•Sjukhytt, förhörsrum, rum för fisksortering med laboratorium.
•Maskinverkstad, elverkstad, däcksverkstad.
•Två stora förråd samt stuvningsutrymme för containers i lasttankarna, när man inte genomför oljeupptagning.

Huvudmaskineriet är dieselelektriskt med fem huvudgeneratorer, en hamngenerator och en nödgenerator, samtliga av fabrikat Caterpillar. Totalt är effekten strax under 9000 kW varav c:a 6600 kW kan utnyttjas för de två huvudthrustrarna. Dessa är två roterbara thrustrar med en propellerdiameter på 3 meter, av fabrikat Rolls-Royce. I förskeppet finns två tunnelthrustrar varav den större kan sänkas ned och fungera som en roterbar thruster för bättre dynamisk positionering och ökad dragkraft vid bogsering.kustbevakningen.se

Inga kommentarer: