Hetast just nu!

29 november, 2014

Framtidens hissar

Maglev kan bli det nya

Sedan hissen uppfanns 1854 (160 år sedan) har ingen drastisk förändring skett av den, förutom 2003 då debbelhissar för första gången togs i bruk. Men fortfarande har inget revolutionerade skett, först nu kanske.

Hisstillverkaren ThyssenKrupp presenterar ett framttidskoncept för hissar som skulle göra att dessa inte bara skulle kunna förflytta sig vertikalt, utan även horisontellt. Man kallar systemet för "Multi" och består av vajerlösa hissar som förflyttas med hjälp av magnetism. Det är samma teknik som de moderna Maglev-tågen använder sig av idag.

Hela iden bygger på att man i så fall ska bygga ett omslutet system, inte bara ett hisschakt genom byggnaden som idag, utan hissarna ska gå genom två, där ena schacket är för att åka upp, och det andra för att åka ner. Lite som ett parisehjul kan man säga, med massa "vagnar" som roterar. Enligt ThyssenKrupp ska man inte behöva vänta längre än 15-30 sekunder på en ny hiss i ett 300+ meter hus där dessa hissar är tänkta att användas, och hastigheten på hissarna ska vara fem meter i sekunden. I slutet på 2016 är det tänkt att finnas en färdig prototyp.

Min tanke är dock hur detta ska fungera smidigt i praktiken i denna hastighet, för som jag förstår det kan hissarna inte göra "omkörningar". Så måste bli väldigt mycket stanna och vänta på hissen ovanför eller under som ska släppa av eller släppa in folk. Har lite svårt att se hur det smidigt ska kunna rulla på utan stopp för dessa hissar där inga människor ska på eller av. Men det går väl antagligen ändå fortare än med en traditionell hiss får jag gissa.


Bild: ThyssenKrupp

Inga kommentarer: